0

შენ თვალში რა კაცი?

90-იანი წლების გარჩევის ერთ-ერთი მოწინავე კითხვა. დაცულია როგორც ეროვნული ხიპიშის საგანძური. გამოიყენებოდა ერთი პირის მეორესადმი დამოკიდებულების გამოსახატად.

-შენს თვალში რა კაცია!
-ჩემს თვალში ბ**ია!
( და იწყებოდა ძლევაი საკვირველი)