0

ძმასვე

ძმას ვენაცვალე (ვეჭიდავე), შემოკლებული ფორმით. გამოიყენება ქართულ ბაბულიკ საზოგადოებაში.

-ძმასვე, რაშვები?