0

ღიპსტერი

ადამიანი, რომელიც არაა მსუქანი და მხოლოდ მუცლის მიდამოებშია დატვირთული ქონებით.

- ახლა ის მსუქანი არაა?
- არა, ღიპსტერია ჩვეულებრივი
- ანუ?
- მარტო ღიპი აქვს რა