0

ოქროს ხელები გაქვს

ყველაფერს იდეალურად აკეთებ

მარტოსული დიასახლისი რომელსაც სხვა გზა არ აქვს, რადგან ქმარი მოვა და გაიყლისძირებს თუ რამე არ მოეწონა