0

გულის ბოქსიორი

ნიშნავს ადამიანს, რომელმაც შენი გული დაიპყრო, უბრალოდ ეს ფრაზა გამოხატავს ამ გრძნობის სიძლიერეს.

ესაა ჩემი გულის ბოქსიორი.