0

დვაციტ პიატ ჩორნი დევი

ძველმოდური, მაგრამ უკვდავი სიტყვათ შეთანხმება, რომლის გადათარგმნასაც სთხოვენ იმ ადამიანს ვისი დაცინვაც სურთ. უმეტეს შემთხვევაში გავრცელებულია დაწყებითი კლასების მოსწავლეების ურთიერთდაცინვისას ან მოსწავლისა და მასწავლებლის დიალოგში.

*შეკითხვა რუსულის მასწავლებელს*
- მას! მას! დვაციტ პიატ ჩორნი დევი ქართულად როგორაა?
- ოცდახუთი შავი დევი
*განდონა ბავშვები იჯვავენ სიცილით*