0

არ გადახვიდეთ ვირუსია

გავრცელებული პოსტი სოციალურ ქსელში , გამოიყენება როდესაც ვინმემ შეთავაზებული პორნოს ყურება გადაწყვიტა , მაგრამ ვირუსი აღმოჩნდა . შედეგად მესიჯად ეგზავვნება ვირუსი მეგობრებს.

-არ გადახვიდეთ ვირუსია
-მე არ ვგზავნი ხალხო