0

აუ რას ვუზავდი

ქართველი ვაჟკაცის რეპლიკა,რომელიც გამოიყენება მომხიბვლელი მანდილოსნის დანახვისას

აუ ამას რას ვუზავდი