0

სადმე როგორ ვერ მოვხვდები

ფრაზა, რომელსაც ძირითადად ის აბიტურიენტები იყენებენ რომლებსაც არ აქვთ დიდი ამბიციები, არ მეცადინეობენ, არ ემზადებიან და უბრალოდ ბედს არიან მინდობილნი

-იმეცადინე ეგრე ვერსად ვერ ჩააბარებ
-ეე მოიცა რა სადმე როგორ ვერ მოვხვდები