0

მაგილა ვარ

ფრაზა, რომელიც ხაზს უსვამს იმ პიროვნების სანდოობას, ვისაც მოსაუბრე უზიარებს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

-მაგილა ვარ, ძმაო