0

გამივსე

ჯიპიანი ბიძების საყვარელი ფრაზა რითაც თამამად ამბობენ რომ საწვავის გაზაპრავკების შესაძლებლობა აქვთ

პოლნი გამივსე ჯიგარო.