0

დაშრევება

სიტყვა რომელიც აღნიშნავს "ღლიცინს".

მაგალითად:
დობი და ლაშა აშრევებენ შაკოს დაინჰოლის სალათს