0

მეჟდუ ნამი

ფრაზა, რომელიც გულისხმობს ინფორმაციის ორ მოსაუბრეს შორის დარჩენას და მყარდება მეორის პასუხით - "მაგილა ვარ". რეალურად, ნახევარ საათში მთელმა ქალაქმა იცის ვინ რა თქვა.

-ოღონდ მეჟდუ ნამი რა
-მაგილა ვარ