0

გავადაოთ

გამოიყენება ორი ძმაკაცის აზრის თანხვედრისას ,როდესაც ორივე მხარეს სჯერა,რომ ტოტალიზატორის 5 ლარით 400000 ლარს მოხსნიან.

წამო, ძმურად, გავადაოთ!