0

საჩოურტყა

ეტიმოლოგია: ორიგინალი ეკუთვნის რადიო 105-ს.
იხმარება რაიმე ბანძი ხუმრობის სიბანძეზე ხაზგასასმელად.

"ესე იგი, თენგიზა არი ბათუმში და გველოდება და მივდივართ მანქანით მე, გურამა, კოტე და ვაჟა, ხოდა თენგიზა რეკავს და მეკიტხება, რომ სადა ხართ კაცი ამდენი ხანი, თქვენ მოდიხართო თუ ქეიფობთო? ჰაააა ჰა ჰა, სად ჩაურტყააა :)))"