0

დავნიძლავდეთ *ლის მოჭრაზე

ერთ-ერთი მოქიშპე მხარის ფრაზა, რომლითაც ის ხაზს უსვამს თავის დარწმუნებულობას სიმართლეში და მზად არის დემოგრაფიულად შეასუსტოს ქვეყანა თუ მტყუიანი აღმოჩნდა.

-რააა ბიჭო ?! დავნიძლავდეთ *ლის მოჭრაზე!