0

რამე გააქ?

ამ წინადადებას იყენებენ იმ შემთხვევაში თუ ძმაკაცი სოფელში იყო და ახალი ჩამოსულია რაიცი რახდება

რაშვები დავით რავახარ ძმაკაც რამე გააქ?