0

თუთხმეტი

იგივე თხუთმეტი, გამოიყენება მათემატიკასთან ახლო ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების მიერ

თუთხმეტი ლარი მასესხე

0

თუთხმეტი

ამ სიტყვას მათემატიკის მოხუცი მასწავლებლები იყენებენ "თხუთმეტის" ნაცვლად. ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია, მაგალითად "ხუთმეტი"

ათს მივუმატოთ ხუთი უდრის თუთხმეტს