0

ალბათ უეჭველი

ხშირად იყენებენ ერთად ამ 2 ურთიერთსაწინააღმდეგო სიტყვას იმშემთხვევაში, როდესაც არ არიან დარწმუნებული თავიანთი ნათქვამის სისწორეში

-რას ფიქრობ გამოვა რამე ?
-ალბათ უეჭველი გამოვა