0

მიჩქმიტე

ამ სიტყვას ამბობს ადამიანი, მაშინ როცა სურს დაადგინოს ესიზმრება თუ რეალურია მისი ამჟამინდელი მდგომარეობა. "მიჩქმიტე" გამოიყენებე როგორც კარგ ასევე ცუდ მომენტებში.

- თქვენ მოიგეთ მანქანა
- მიჩქმიტე