0

კუ ვიყო

ბო*იშვილივიყოს ზრდილობიანი ფორმა.

- მატყუებ
- არა, კუ ვიყო