0

ახა შეუსრულდა 300 წელი

როდესაც რამე ნივთი გაგიფუჭდება

როდესაც წერისას პასტა აღარ წერს ახა შოუსრულდა 300 წელი ამ დედამო+×ნულს ამას