0

დაყლეპროჭაობს

ეს სიტყვა ასახავს მამაკაცის სასქესო ორგანოსა და ანალური ხვრელის ერთობას. გამოიყენება, როდესაც ადამიანი უსაქმოდ, ან უმიზნოდ დადის.

-გიო რას შვება, მუშაობს?
-არა, რას მუშაობს, დაყლეპროჭაობს და არი რა.

0

დაყლეპროჭაობს

უმიზნო, მოცლილობის ჟამის აღმწერელი მოქმედება, როდესაც შენს საქმიანობას ან ყოველდღიურ ქმედებებს არანაირი მიზანი და აზრი არ გააჩნია.

- რას შვები შეჩემა?
- რავი დავყლეპროჭაობ მთელი დღეა