0

კადაფიზაცია

გამოხატავს მუქარას რომელიც მოამარ კადაფის ტრაგიკული სიკვდილიდან მომდინარეობს და გულისხმობს უკანა ტანში ჯოხის შეყვანას.

-გიუშამ რა ინაგლა ნახეე?
-ხოო ეგ კადაფიზაციას გაიჩალიჩებს ვატყობ..