რას მესიგნალები გასავაფრინდე? - განმარტებები - ბიძერი