0

სახლამდე გამწიე ძმურად

ახსნა კიარა მომისმინე ბიჭო , ბენზის ცეცხლის ფასი ადევს , ბლიად ისედაც ჩამქვრალი მანქანით დავდივარ ,ჩემი საქმე და ჩემი გაჭირვება მაქვს.
კეთილი ინებე და გააჯვი ფეხით სახლში .

მოი*ყნა ტვინი