2

მიწუწული

როდესაც ადამიანი იმაზე თესლია ვიდრე უნდა იყოს ვიყენებთ ამ სიტყვას, რათა მარტივად ავღწეროთ იგი

მაგალითად ადამიანი როდესაც სიტყვა პასუხში იმდენად თესლია, რომ მისი სითესლე ენით აღუწერელი ხდება, ჩვენ მას ვუწოდებთ მიწუწულს