0

აუ რას ჩავიფენდი

გადმოცემა იმისა,რას უზამდა მშიერი ესა თუ ის ადამიანი შაურმას.

აუ რას ჩავიფენდი 7 ლარიან შაურმას.