წინა ღამეს დედას ვუტირებ - განმარტებები - ბიძერი
0

წინა ღამეს დედას ვუტირებ

უსაქმური სტუდენტის/მოსწავლის ამბიცია გამოცდების წინა პერიოდში

-რამდენია წასაკითხი
-ამას ძმაო გამოცდის წინაღამეს დედას ვუტირებ