0

მამაშენს ყლე ქონდა თუ ფუნჯი?

აღტაცების გამომხატველი ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ლამაზი მანდილოსანის დანახვის შემთხვევაში

-რა ლამაზი ხარ მამაშენს ყლე ქონდა თუ ფუნჯი?
-მადლობა