0

მაგრად გარბის!

ავტომობილის მდგომარეობის საინტერესო შეფასება. რაც უფრო "მაგრად გარბის" მით მაგარია ავტოც.

-როგორია მანქანა, კმაყოფილიხარ?
-კიი ძმა მაგრად გარბის!