შენზე გამო*ლევებული დუნიაზე არ დადის!! - განმარტებები - ბიძერი