0

ძმობის ხიდი

როდესაც ადამიანს დიდი და გადაბმული წარბები აქვს.

- ეა ნახე რა, ძმობის ხიდი აქვს შუბლზე.