0

სხვა რამე

გამოიყენება ძირითადად ვალის გადსახდელად . იმ სიტვაციაში როდესაც ეროვნული ვალუტა უფასურდება.

ფულის მაგივრაც სხვა რამე რომ შემოგთავაზო და ა.შ