0

ცხვარი აქ გამობმული

აღნიშნული ტერმინი გამოიყენება ძირითადად 70 წელს გადაცილებულ ადამიანებში , მათი სიკვდილის პერიოდის მოახლოების ჟამს

რაღადროს ამის ეგეთებია ცხვარი ან თუ უფრო მძიმე სიტვაციაა ფარა ყავს გამობმული