დამაინდუსტრიალიზაციონებელი - განმარტებები - ბიძერი