2

პარიატკაში მოდი აბა

ამ ფრაზით სუსტი ადამიანი მიმართავს შედარებით ძლიერ ოპონენტს გარჩევის დროს და მოუწოდებს ჩაცუცქვისკენ, რადგან ჩაცუცქულ კაცზე ხელის დარტყმა არაქურდულია და შესაბამისად დაზღვეულია რომ არაფერი მოხვდება.

-ჩავიცუცქები და გამისწორდი ერთი.
- პარიატკაში მოდი ჩმდდშვც