1

შენი დედის თვალი მოვ*ყან!

მიმართვა მსაჯისადმი რომელმაც მოთამაშის უხეშობა ვერ შეამჩნია და ჯარიმა არ დანიშნა

- რა პენალი არ დადო!
- ამის დედის თვალი მოვ*ან