0

დაგასკამებ

ფრაზა რომელიც გამოიყენება იმ მოთამაშის მიმართულებით რომელმაც საბედისწერო შეცდომა დაუშვა პასის დროს ფიფაში

-ერთი პასიც!
- დაგასკამებ შენი დედა მოვ****