2

მეტალჰედი

ადამიანი რომელიც უსმენს მეტალს. ასეთ ადამიანს ხშირად აიგივებენ სატანისტთან. მის დანახვაზე გამოიყენება ფრაზა: "ფტუი შენი ეშმაკი დედამოვ*ყან".

რანაირი მეტალჰედი ხარ გრძელი თმა არუნდა გქონდეს?