2

ხუიოზნაეტ

ეს სიტყვა გამოიყენება იმ კითხვების საპასუხოთ რომელზეც პასუხი არავინ იცის.

-ხუიოზნაეტ მაგას რააქვს ჩაფიქრებული.

0

ხუიოზნაეტ

ერთ-ერთი რუსული სიტყვის შემოკლებითი ვერსიაა და ქართველები თითქმის ყოველ მეორე სიტყვად იყენებენ (განსაკუთრებით კი ბიჭები) ხუიოზნაეტ ანუ როცა არ იცი

-ბიჭო
-ხო
-ბიჭო, ბექა სად წავიდა
-ხუიოზნაეტ