ხუიოზნაეტ - განმარტებები - ბიძერი
2

ხუიოზნაეტ

ეს სიტყვა გამოიყენება იმ კითხვების საპასუხოთ რომელზეც პასუხი არავინ იცის.

-ხუიოზნაეტ მაგას რააქვს ჩაფიქრებული.