0

პროსტას დედასშე**ცი

გამოიყენებენ ძირითადად ე.წ. რაზბორკაზე, როდესაც სიტყვა პროსტას გარდა,მოპაიქრეს ვერაფერზე გამოიჭერ.

-პროსტა არაა სწორი რა.
- ე, პროსტას დედასშე**ცი!