0

ხტფუ

გამოიყენება მაშინ, როდესაც ვინმე ძალიან უკადრისს რამეს ჩაიდენს ან ოთხასჯერ ახსნის შემდეგ მაინც ვერ მიხვდება თუ რას ეუბნები.

-...და ხვალ მოგვივა, გაიგე?
-.... ვერა
-ხტფუი-*და თავთან ერთად ტანითაც ტრიალდები უკან*