0

გა*ლეებული მთვრალი

ამ სიტყვას მნიშვნელობას ძენს “ვ” ასოს სპეციალურად ამოღება რაც სიმთვრალის უკიდურეს ზღვარს აღწერს ასევე სიტყვის გასამძაფრებლად შეიძლება გამოვიყენოთ “გადა” ზმნის წინი (გადა*ლეებული)

- რა გაყლეებული მთვრალია