0

ჩატრაწული

ადამიანი, რომელიც ძალიან შეშინებულია, კერძოდ კი შიშისგან ფეკალიების შეუკავებლობის მსხვერპლი. ჩაჯმულის აღმატებითი ფორმა, რადგან როდესაც სამი თანხმოვანი, "ტ" "რ" და "წ" ერთად ისმის, ამ მდგომარეობის უფრო მკაფიო აღქმა ხდება. ძირითადად ამ სიტყვას ხმარობენ, როდესაც ვიღაც დაჩაგრეს. ამ სიტყვის გამოყენებას, როგორც წესი მეგობრების აღფრთოვანება და დამცინავი შეძახილები უნდა მოყვეს.

გუშინ ვაკაჩავეთ ბიჭებმა და იდგა ეგ ყვერი ჩატრაწული.