0

გამატარებინე!

უმეტესწილად ამ თხოვნით ველოსიპედის პატრონთან მიდიოდნენ ისეთი ბავშვები რომლებიც დასალეწად იყვნენ განწირულები.

-გამატარებინე რა სულ შენი არარი ?