0

სულ შენი არარი ?

ძირითადად ასეთი კითხვით ის ბავშვი მიდიოდა ველოსიპედის პატრონთან რომელსაც ერთხელ უკვე “გაატარებინეს” (მნიშვნელობა მოიძიეთ ბიძერში) თუმცა ასეთი ძლიერი არგუმენტის შესახებ ველოსიპედის პატრონი უხლური რჩებოდა და მთხოვნელს და ველოსიპედს(რომელიც უფრო ადარდებდა ) მეორეჯერ უშვებდა დასალეწად

-“გამატარებინე” რა ?
- არა კინაღამ დამიმტვრიე ველოსიპედი წინაზე
-კაი სულ შენი არარი ?!