0

ბებიაშენის წაბლა მუ*ელამ

ეს ფრაზა გამოიყენება იმ ისტორიისა თუ ფაქტის უარყოფის უკიდურეს ფორმად რომელსაც შედარებით ახალგაზრდა ადამიანი უყვება ზროსლს

- გუშინ შორენა მოვ**ანი
-ბებიაშენის წაბლა
მუ*ელამ