0

შენ ხომ არ გეჯვია?

იგივე შიგ ხომ არ გაქვს? გამოიყენება რაიმე ყლეური ქმედების ან აზრის წარმოთქმის მერე და ამით მკვეთრად აფიქსირებ შენ აღშფოთებას კონკრეტულ ფაქტზე

...