0

ბაქოზე შეერთებული

გამოიყენება მაშინ როდესაც ტელეფონზე დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობ

-რაიყო ბიჭო ბაქოზე ხარ შეერთებული ?

0

ბაქოზე შეერთებული

საბჭოთა პერიოდის საქართველოში დამკვიდრებული ფრაზა, რომელიც გულისხმობს უფასოს, ულიმიტოს, უსასრულოს, გაუთავებელს. დამკვიდრდა საბჭოთა კავშირში ბუნებრივი აირის უფასოდ მოხმარების გამო.

,,ბაქოზე კი არაა შეერთებული"